Stocks-ORSTED.CO-Orsted A/S

ORSTED.CO Orsted A/S

387.40 0 (0%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Orsted A/S decreased o NaN i osiągnął poziom 126.09B. Zysk netto increased o 32.44% do 14.42B. Wartość aktywów netto decreased o NaN do 75.74B, a zysk na akcję decreased z N/A do 34.60.
ORSTED.CO Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
-4.33%
Marża zysku netto
19.53%
Marża operacyjna
-4.33%
Zwrot z inwestycji
8.52%