Stocks-PARRO.PA-Parrot SA

PARRO.PA Parrot SA

0 0 (0%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Parrot SA increased o 32.41% i osiągnął poziom 71.90M. Zysk netto decreased o 936.84% do -19.70M. Wartość aktywów netto decreased o 16.35% do 83.90M, a zysk na akcję decreased z -0.06 do -0.64.
PARRO.PA Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
70.43%
Marża zysku netto
-34.40%
Marża operacyjna
-34.82%
Zwrot z inwestycji
-20.18%