Stocks-PD-PagerDuty Inc

PD PagerDuty Inc

0 0 (0%)
Rynek zamkniętyKursy podawane z opóźnieniem przez NASDAQ, w USD
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/1/2023 przychód firmy PagerDuty Inc increased o 31.77% i osiągnął poziom 370.79M. Zysk netto decreased o 20.26% do -129.23M. Wartość aktywów netto decreased o 9.32% do 242.09M, a zysk na akcję decreased z -1.27 do -1.45.
PD Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
80.80%
Marża zysku netto
-33.84%
Marża operacyjna
-20.63%
Zwrot z inwestycji
-17.61%