Stocks-RHM.DE-Rheinmetall AG

RHM.DE Rheinmetall AG

256.12 1.32 (0.52%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Rheinmetall AG increased o 13.29% i osiągnął poziom 6.41B. Zysk netto increased o 59.04% do 528.00M. Wartość aktywów netto decreased o NaN do 3.08B, a zysk na akcję decreased z N/A do 10.82.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji