Stocks-RNK.L-Rank Group PLC

RNK.L Rank Group PLC

0 0 (0%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 30/6/2023 przychód firmy Rank Group PLC increased o 5.89% i osiągnął poziom 681.90M. Zysk netto decreased o 266.55% do -95.60M. Wartość aktywów netto decreased o NaN do 330.00M, a zysk na akcję decreased z N/A do -0.20.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji