Stocks-SAF.PA-SAFRAN

SAF.PA SAFRAN

0 0 (0%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy SAFRAN increased o 29.01% i osiągnął poziom 19.52B. Zysk netto decreased o 3,667.65% do -2.43B. Wartość aktywów netto decreased o NaN do 10.92B, a zysk na akcję decreased z N/A do -5.76.
SAF.PA Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
11.98%
Marża zysku netto
-0.11%
Marża operacyjna
10.99%
Zwrot z inwestycji
0.56%