Stocks-SAND.ST-Sandvik AB

SAND.ST Sandvik AB

203.29 1.39 (0.69%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Sandvik AB increased o 13.35% i osiągnął poziom 112.33B. Zysk netto decreased o 11.31% do 12.85B. Wartość aktywów netto increased o 5.09% do 81.27B, a zysk na akcję decreased z 11.52 do 8.94.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji