Stocks-SBS-Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo-ADR

SBS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo-ADR

0 0 (0%)
Rynek zamkniętyKursy podawane z opóźnieniem przez NASDAQ, w USD
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo-ADR increased o 18.23% i osiągnął poziom 4.27B. Zysk netto increased o 41.43% do 604.37M. Wartość aktywów netto increased o 15.66% do 5.18B, a zysk na akcję increased z 0.63 do 0.88.
SBS Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
34.23%
Marża zysku netto
12.54%
Marża operacyjna
21.19%
Zwrot z inwestycji
6.61%