Stocks-SFER.MI-Salvatore Ferragamo Company

SFER.MI Salvatore Ferragamo Company

12.14 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2023 przychód firmy Salvatore Ferragamo Company decreased o 7.60% i osiągnął poziom 1.16B. Zysk netto decreased o NaN do N/A. Wartość aktywów netto decreased o NaN do N/A, a zysk na akcję decreased z N/A do N/A.
SFER.MI Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych