Stocks-SPI.L-Spire Healthcare Group PLC

SPI.L Spire Healthcare Group PLC

0 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Spire Healthcare Group PLC increased o 8.34% i osiągnął poziom 1.20B. Zysk netto increased o 192.13% do 8.20M. Wartość aktywów netto decreased o NaN do 725.10M, a zysk na akcję decreased z N/A do 0.02.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji