Stocks-SPIE.PA-Spie SA

SPIE.PA Spie SA

0 0 (0%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Spie SA increased o 16.01% i osiągnął poziom 8.11B. Zysk netto decreased o 9.63% do 154.00M. Wartość aktywów netto increased o 12.66% do 1.90B, a zysk na akcję decreased z 1.05 do N/A.
SPIE.PA Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
4.23%
Marża zysku netto
1.84%
Marża operacyjna
5.29%
Zwrot z inwestycji
3.60%