Stocks-TELIA.ST-Telia Company AB

TELIA.ST Telia Company AB

0 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2023 przychód firmy Telia Company AB decreased o 2.25% i osiągnął poziom 88.79B. Zysk netto increased o 100.04% do 6.00M. Wartość aktywów netto decreased o 15.78% do 56.99B, a zysk na akcję increased z -3.63 do 0.08.
TELIA.ST Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
6.23%
Marża zysku netto
-4.12%
Marża operacyjna
6.23%
Zwrot z inwestycji
-2.60%