Stocks-TEMN.ZU-Temenos Ltd

TEMN.ZU Temenos Ltd

0 0 (0%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Temenos Ltd increased o 2.59% i osiągnął poziom 906.96M. Zysk netto decreased o 31.06% do 109.28M. Wartość aktywów netto increased o 18.28% do 511.68M, a zysk na akcję decreased z 2.19 do 1.52.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji