Stocks-TMPL.L-Temple Bar Investment Trust PLC

TMPL.L Temple Bar Investment Trust PLC

0 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Temple Bar Investment Trust PLC decreased o 104.73% i osiągnął poziom -7.78M. Zysk netto decreased o 110.19% do -15.97M. Wartość aktywów netto decreased o 8.87% do 726.35M, a zysk na akcję decreased z 2.35 do -0.05.
TMPL.L Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Marża brutto
99.04%
Marża zysku netto
-211.60%
Marża operacyjna
97.53%
Zwrot z inwestycji
-5.14%