Stocks-TPC-Tutor Perini Corp

TPC Tutor Perini Corp

0 0 (0%)
Rynek zamkniętyKursy podawane z opóźnieniem przez NASDAQ, w USD
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Tutor Perini Corp decreased o 18.33% i osiągnął poziom 3.79B. Zysk netto decreased o 243.55% do -192.57M. Wartość aktywów netto decreased o 13.85% do 1.44B, a zysk na akcję decreased z 1.79 do -4.09.
TPC Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
1.46%
Marża zysku netto
-2.56%
Marża operacyjna
-5.03%
Zwrot z inwestycji
-4.71%