Stocks-UBXN.ZU-u-blox Holding AG

UBXN.ZU u-blox Holding AG

0 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy u-blox Holding AG increased o 50.67% i osiągnął poziom 623.85M. Zysk netto increased o 563.01% do 101.77M. Wartość aktywów netto increased o 36.42% do 412.00M, a zysk na akcję increased z 2.21 do 14.34.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji