Stocks-UCB.BR-UCB SA

UCB.BR UCB SA

0 0 (0%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy UCB SA decreased o 4.50% i osiągnął poziom 5.52B. Zysk netto decreased o 60.23% do 420.00M. Wartość aktywów netto decreased o NaN do 9.06B, a zysk na akcję decreased z N/A do 2.14.
UCB.BR Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
64.76%
Marża zysku netto
13.91%
Marża operacyjna
11.52%
Zwrot z inwestycji
7.79%