Stocks-UDMY-Udemy Inc

UDMY Udemy Inc

0 0 (0%)
Rynek zamkniętyKursy podawane z opóźnieniem przez NASDAQ, w USD
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy Udemy Inc increased o 21.41% i osiągnął poziom 629.10M. Zysk netto decreased o 98.48% do -153.88M. Wartość aktywów netto decreased o 11.82% do 345.86M, a zysk na akcję increased z -1.41 do -1.09.
UDMY Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
56.69%
Marża zysku netto
-20.81%
Marża operacyjna
-19.88%
Zwrot z inwestycji
-135.95%