Stocks-VACN.ZU-VAT Group Ltd

VACN.ZU VAT Group Ltd

405.1913 0 (0%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2023 przychód firmy VAT Group Ltd decreased o 22.64% i osiągnął poziom 885.00M. Zysk netto decreased o NaN do N/A. Wartość aktywów netto decreased o NaN do N/A, a zysk na akcję decreased z N/A do N/A.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji