Stocks-WKP.L-Workspace Group PLC

WKP.L Workspace Group PLC

505.2410 0 (0%)
Handluj
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji