StocksAkzo Nobel NVAKZA.NV

AKZA.NV

Akzo Nobel NV

101.81 3.05 (3.09%)
ราคาโดย Xignite, ในสกุลเงิน EUR ปิดตลาด
ซื้อขาย
S
101.81
B
102.09
(คลิกขวาเพื่อลบคลิกขวาเพื่อจัดการ)
AKZA.NV
- +
 
ไม่มีข้อมูล
ค้นหาสัญลักษณ์หรือชื่อผู้ใช้
ชาร์ตแสดงราคาซื้อ ราคาทั้งหมดมีเพื่อการบ่งชี้และให้ข้อมูลเท่านั้น