StocksCompagnie Financiere Richemont SACFR.ZU

CFR.ZU

Compagnie Financiere Richemont SA

96.01 -0.74 (-0.76%)
ราคาโดย Xignite, ในสกุลเงิน CHF ตลาดเปิด
ซื้อขาย
S
96.01
B
96.21
(คลิกขวาเพื่อลบคลิกขวาเพื่อจัดการ)
CFR.ZU
- +
 
ไม่มีข้อมูล
ค้นหาสัญลักษณ์หรือชื่อผู้ใช้
ชาร์ตแสดงราคาซื้อ ราคาทั้งหมดมีเพื่อการบ่งชี้และให้ข้อมูลเท่านั้น