StocksPandora A/SPNDORA.CO

PNDORA.CO

Pandora A/S

686.98 4.98 (0.73%)
ราคาโดย Xignite, ใน DKK ปิดตลาด
ซื้อขาย
S
686.98
B
688.42
(คลิกขวาเพื่อลบคลิกขวาเพื่อจัดการ)
PNDORA.CO
- +
 
ไม่มีข้อมูล
ค้นหาสัญลักษณ์หรือชื่อผู้ใช้
ชาร์ตแสดงราคาซื้อ ราคาทั้งหมดมีเพื่อการบ่งชี้และให้ข้อมูลเท่านั้น