StocksTernium SATX

TX

Ternium SA

39.77 0.13 (0.33%)
ราคาที่ล่าช้าโดย NASDAQ ในสกุลเงิน USD ตลาดเปิด
ซื้อขาย
S
39.77
B
40.03
(คลิกขวาเพื่อลบคลิกขวาเพื่อจัดการ)
TX
- +
 
ไม่มีข้อมูล
ค้นหาสัญลักษณ์หรือชื่อผู้ใช้
ชาร์ตแสดงราคาซื้อ ราคาทั้งหมดมีเพื่อการบ่งชี้และให้ข้อมูลเท่านั้น