Cryptocurrencies-AAVE-Aave

AAVE Aave

86.9996 -0.9498 (-1.08%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó87.9494
Phạm vi hôm nay 84.1803 - 88.7735
Trong 52 Tuần 44.8648 - 258.2524
Lợi nhuận trong 1 năm-42.90%
Sự thống trị thị trường0.12%
Thứ hạng trên thị trường#41
Vốn hóa thị trường1.24B
Tổng vốn hóa thị trường đã pha loãng1.39B
Số lượng đang lưu hành89.26%
Khối lượng (24 giờ)93.03M
Khối lượng (24 giờ) / Vốn hóa thị trường7.49%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC