Cryptocurrencies-LPT-Livepeer

LPT Livepeer

7.41 0 (0%)
Giao dịch

Livepeer giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
232.06M
Phạm vi trong ngày
7.33
-
7.55
Phạm vi 52 tuần
1.81
-
10.52
Khối lượng (1 ngày)
12.18M
Tỷ lệ thống trị thị trường
0.01
Xếp hạng thị trường
230
Thảo luận Hàng đầu

Mọi người cũng đã mua