Cryptocurrencies-AXS-Axie Infinity

AXS Axie Infinity

4.2390 0.0219 (0.52%)
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 4.2171
Phạm vi hôm nay 4.1786 - 4.2405
Trong 52 Tuần 3.4054 - 13.7556
Lợi nhuận trong 1 năm -66.52%
Sự thống trị thị trường 0.06%
Thứ hạng trên thị trường#53
Vốn hóa thị trường603.11M
Tổng vốn hóa thị trường đã pha loãng 1.14B
Số lượng đang lưu hành 52.70%
Khối lượng (24 giờ) 21.08M
Khối lượng (24 giờ) / Vốn hóa thị trường 3.50%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa