Cryptocurrencies-BAL-Balancer

BAL Balancer

4.19 0.05 (1.21%)
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 4.14
Phạm vi hôm nay 4.01 - 4.19
Trong 52 Tuần 1.71 - 7.75
Lợi nhuận trong 1 năm -28.55%
Sự thống trị thị trường 0.01%
Thứ hạng trên thị trường#168
Vốn hóa thị trường225.22M
Tổng vốn hóa thị trường đã pha loãng 402.87M
Số lượng đang lưu hành 55.90%
Khối lượng (24 giờ) 9.29M
Khối lượng (24 giờ) / Vốn hóa thị trường 4.12%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC