Cryptocurrencies-BAT-Basic Attention Token

BAT Basic Attention Token

0.22506 0 (0%)
Giao dịch

Basic Attention Token giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
341.57M
Phạm vi trong ngày
0.21764
-
0.23351
Phạm vi 52 tuần
0.10080
-
0.33103
Khối lượng (1 ngày)
18.28M
Tỷ lệ thống trị thị trường
0.02
Xếp hạng thị trường
145
Thảo luận Hàng đầu