Cryptocurrencies-BCH-Bitcoin Cash

BCH Bitcoin Cash

236.64 0 (0%)
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó undefined
Phạm vi hôm nay 232.36 - 236.78
Trong 52 Tuần 89.02 - 325.18
Lợi nhuận trong 1 năm 78.61%
Sự thống trị thị trường 0.28%
Thứ hạng trên thị trường#20
Vốn hóa thị trường4.67B
Tổng vốn hóa thị trường đã pha loãng 4.94B
Số lượng đang lưu hành 94.55%
Khối lượng (24 giờ) 130.41M
Khối lượng (24 giờ) / Vốn hóa thị trường 2.79%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa