Cryptocurrencies-BNT-Bancor

BNT Bancor

0.712 0 (0%)
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 0.713
Phạm vi hôm nay 0.711 - 0.722
Trong 52 Tuần 0.250 - 1.922
Lợi nhuận trong 1 năm 81.17%
Sự thống trị thị trường <0.01%
Thứ hạng trên thị trường#355
Vốn hóa thị trường96.21M
Khối lượng (24 giờ) 5.73M
Khối lượng (24 giờ) / Vốn hóa thị trường 5.96%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa