ETF-EFA-iShares MSCI EAFE ETF

EFA iShares MSCI EAFE ETF

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó undefined
Trong Ngày 74.69 - 75.09
Trong 52 Tuần 65.73 - 75.86
Lợi nhuận trong 1 năm 5.21%
Tỷ Lệ Chi Phí <0.01%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Lợi Nhuận Trung Bình Hàng Năm
Biểu đồ này hiển thị lợi nhuận hàng năm của [tên tài sản], được cập nhật hàng tháng.
1 Năm
3 Năm
5 Năm
% Lợi Nhuận Giá
8.72%
3.53%
6.97%