IndicesESP35ESP35

ESP35

ESP35

8223.70 101.80 (1.25%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
8223.70
B
8236.00

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó8223.70
Trong Ngày 8022.10 - 8229.00
Trong 52 Tuần 7281.60 - 9196.40
Lợi nhuận trong 1 năm-7.41%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.719/01/202230/03/202214/06/20227750.008000.008250.008500.008750.009000.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC