CryptocurrenciesEthereum Classic / New Zealand DollarETCNZD

ETCNZD

Ethereum Classic / New Zealand Dollar

36.67 1.49 (4.24%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng NZD Thị trường mở
Giao dịch
S
36.67
B
37.37
Hàng đầu
VolatilityAlerts
$ETCNZD dropped -8.3% todayDịch
ETCNZD
Ethereum Classic / New Zealand Dollar
36.67
1.49 (4.24%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
$ETCNZD rises 10.4% todayDịch
ETCNZD
Ethereum Classic / New Zealand Dollar
36.67
1.49 (4.24%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
Cryptocurrency $ETCNZD gains over 11.5%Dịch
ETCNZD
Ethereum Classic / New Zealand Dollar
36.67
1.49 (4.24%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
The cryptocurrency $ETCNZD is down↓ -8.3%Dịch
ETCNZD
Ethereum Classic / New Zealand Dollar
36.67
1.49 (4.24%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
Cryptocurrency $ETCNZD gains over 7.1%Dịch
ETCNZD
Ethereum Classic / New Zealand Dollar
36.67
1.49 (4.24%)
Giao dịch