Cryptocurrencies-ETHCNH-Ethereum / Chinese yuan

ETHCNH Ethereum / Chinese yuan

12008.5871 -56.2241 (-0.47%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 12064.8112
Phạm vi hôm nay 11820.9703 - 12080.4565
Trong 52 Tuần 5880.5556 - 22694.7326
Lợi nhuận trong 1 năm -36.67%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC