ETF-IAU-iShares Gold Trust

IAU iShares Gold Trust

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Lợi Nhuận Trung Bình Hàng Năm
Biểu đồ này hiển thị lợi nhuận hàng năm của [tên tài sản], được cập nhật hàng tháng.
1 Năm
3 Năm
5 Năm
% Lợi Nhuận Giá
5.63%
3.12%
8.89%