ETF-IAU-iShares Gold Trust

IAU iShares Gold Trust

33.13 -0.15 (-0.45%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó33.28
Trong Ngày 33.06 - 33.19
Trong 52 Tuần 30.64 - 39.32
Lợi nhuận trong 1 năm-2.30%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC