ETFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFIEF

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

96.66 0.09 (0.09%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
96.66
B
96.97

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó96.66
Trong Ngày 96.13 - 96.82
Trong 52 Tuần 96.13 - 116.53
Lợi nhuận trong 1 năm-16.39%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/04/202227/06/202206/09/202298.00100.00102.00104.00106.00108.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC