CryptocurrenciesLitecoin/ Swiss FrancLTCCHF

LTCCHF

Litecoin/ Swiss Franc

125.96 4.76 (3.93%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng CHF Thị trường mở
Giao dịch
S
125.96
B
128.37

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó121.20
Phạm vi hôm nay120.58 - 127.82
Trong 52 Tuần38.01 - 370.86
Lợi nhuận trong 1 năm141.72%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7