Currencies-NOKSEK-

NOKSEK NOK/SEK

0.97174 0.00193 (0.20%)
S
0.97174
B
0.97393
S
0.97174
B
0.97393

NOK/SEK giá

0% Tuần qua
Trước đó Đóng
0.97
Phạm vi trong ngày
0.96311
-
0.97256
Phạm vi 52 tuần
0.94116
-
1.06624
Lợi nhuận 1 năm
-8.23%
Thảo luận Hàng đầu