Currencies-USDCAD-

USDCAD USD/CAD

1.34594 0 (0%)
S
1.34594
B
1.34611
S
1.34594
B
1.34611

USD/CAD giá

0% Tuần qua
Trước đó Đóng
1.35
Phạm vi trong ngày
1.34123
-
1.34811
Phạm vi 52 tuần
1.30911
-
1.38983
Lợi nhuận 1 năm
0.84%

Tin tức mới nhất về USD/CAD

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Giới thiệu về USD/CAD

USD/CAD là cặp tiền tệ có từ lâu do sự gần gũi giữa hai quốc gia, biểu thị số đô la Canada cần thiết để mua một đô la Mỹ. Tỷ số này bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi giá cả ở cả hai loại tiền tệ, nhưng vì tiền tệ cơ bản là USD, giá trị của nó sẽ luôn là 1 và giá trị của CAD sẽ thay đổi. Hai loại tiền này gắn với nhau hết sức chặt chẽ, tuy nhiên, các biến động của hai loại tiền tệ thả nổi tự do này tạo ra những lần mở cửa thị trường có khả năng sinh lời. Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn với cặp USDCAD nhờ ứng dụng eToro.
Show More

Sự Kiện Sắp Tới

13
T2
US: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng
marketEvent.msgCpiDataNew , Trước: 3.4%
Dự báo: 3%
20
T2
CA: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng
marketEvent.msgCpiDataNew , Trước: 3.4%

Mọi người cũng đã mua