ETF-PHYS-Sprott Physical Gold Trust

PHYS Sprott Physical Gold Trust

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

Sprott Physical Gold Trust giá

0% Tuần qua
Trước đó Đóng
-
Phạm vi trong ngày
15.59
-
15.68
Phạm vi 52 tuần
13.92
-
16.12
Lợi nhuận 1 năm
8.82%
Thảo luận Hàng đầu

Mọi người cũng đã mua