ETF-PHYS-Sprott Physical Gold Trust

PHYS Sprott Physical Gold Trust

14.83 -0.08 (-0.55%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 14.92
Trong Ngày 14.83 - 14.92
Trong 52 Tuần 12.45 - 16.07
Lợi nhuận trong 1 năm 12.15%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Lợi Nhuận Trung Bình Hàng Năm
Biểu đồ này hiển thị lợi nhuận hàng năm của [tên tài sản], được cập nhật hàng tháng.
% Lợi Nhuận Giá