Cryptocurrencies-SGB-Songbird

SGB Songbird

0.0045 -0.0001 (-2.17%)
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 0.0046
Phạm vi hôm nay 0.0042 - 0.0047
Trong 52 Tuần 0.0039 - 0.0248
Lợi nhuận trong 1 năm -80.52%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC