ETF-SPY-SPDR S&P 500 ETF

SPY SPDR S&P 500 ETF

405.68 0.93 (0.23%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó405.68
Trong Ngày 402.83 - 407.54
Trong 52 Tuần 347.58 - 461.62
Lợi nhuận trong 1 năm-9.86%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/2023360.00380.00400.00420.00440.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC