Currencies-USDCAD-

USDCAD USD/CAD

1.36889 0.00305 (0.22%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 1.36584
Trong Ngày 1.36552 - 1.36901
Trong 52 Tuần 1.24022 - 1.39770
Lợi nhuận trong 1 năm 8.72%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.710/10/202221/12/202202/03/20231.330001.340001.350001.360001.370001.380001.39000
Thời gian Biểu đồ theo UTC