ETF-VOOV-Vanguard S&P 500 Value ETF

VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF

141.69 1.23 (0.88%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 141.69
Trong Ngày 140.41 - 141.76
Trong 52 Tuần 122.83 - 154.54
Lợi nhuận trong 1 năm -5.49%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC