CryptocurrenciesStellar / Japanese YenXLMJPY

XLMJPY

Stellar / Japanese Yen

22.74 0.74 (3.36%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng JPY Thị trường mở
Giao dịch
S
22.74
B
23.30
Hàng đầu
VolatilityAlerts
$XLMJPY jumps 8.4% today - trades at 40.10Dịch
XLMJPY
Stellar / Japanese Yen
22.73
0.73 (3.32%)
VolatilityAlerts
The cryptoasset $XLMJPY is down↓ -8.2%Dịch
XLMJPY
Stellar / Japanese Yen
22.73
0.73 (3.32%)
VolatilityAlerts
The cryptocurrency $XLMJPY is down↓ -8.8%Dịch
XLMJPY
Stellar / Japanese Yen
22.73
0.73 (3.32%)
VolatilityAlerts
Cryptocurrency $XLMJPY gains over 8.3%Dịch
XLMJPY
Stellar / Japanese Yen
22.73
0.73 (3.32%)
VolatilityAlerts
$XLMJPY dropped -9.9% todayDịch
XLMJPY
Stellar / Japanese Yen
22.73
0.73 (3.32%)