Cryptocurrencies-XRP-XRP

XRP XRP

0.40774 -0.00069 (-0.17%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó0.40843
Phạm vi hôm nay 0.40352 - 0.41782
Trong 52 Tuần 0.28426 - 0.90350
Lợi nhuận trong 1 năm-34.00%
Sự thống trị thị trường1.95%
Thứ hạng trên thị trường#6
Vốn hóa thị trường20.96B
Tổng vốn hóa thị trường đã pha loãng40.77B
Số lượng đang lưu hành51.41%
Khối lượng (24 giờ)766.64M
Khối lượng (24 giờ) / Vốn hóa thị trường3.66%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.718/08/202231/10/202211/01/20230.350000.400000.450000.500000.55000
Thời gian Biểu đồ theo UTC