Cryptocurrencies-ZEC-ZCASH

ZEC ZCASH

39.20 0.28 (0.72%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó38.92
Phạm vi hôm nay 38.71 - 40.29
Trong 52 Tuần 32.47 - 244.41
Lợi nhuận trong 1 năm-82.64%
Sự thống trị thị trường0.08%
Thứ hạng trên thị trường#60
Vốn hóa thị trường627.82M
Tổng vốn hóa thị trường đã pha loãng823.2M
Số lượng đang lưu hành76.27%
Khối lượng (24 giờ)33.63M
Khối lượng (24 giờ) / Vốn hóa thị trường5.36%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC