CryptocurrenciesZcash / Swiss FrancZECCHF

ZECCHF

Zcash / Swiss Franc

84.7932 2.3091 (2.80%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng CHF Thị trường mở
Giao dịch
S
84.7932
B
87.7288
Hàng đầu
VolatilityAlerts
The cryptoasset $ZECCHF is up↑ 9.0%Dịch
ZECCHF
Zcash / Swiss Franc
84.7932
2.3091 (2.80%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
Cryptoasset $ZECCHF gains over 19.2%Dịch
ZECCHF
Zcash / Swiss Franc
84.7932
2.3091 (2.80%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
$ZECCHF rises 8.2% todayDịch
ZECCHF
Zcash / Swiss Franc
84.7932
2.3091 (2.80%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
$ZECCHF falls -8.1% today - trades at 196.0638Dịch
ZECCHF
Zcash / Swiss Franc
84.7932
2.3091 (2.80%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
$ZECCHF rises 8.1% todayDịch
ZECCHF
Zcash / Swiss Franc
84.7932
2.3091 (2.80%)
Giao dịch